Individuální setkání

Během setkání si popovídáme o tom, co Vás trápí. Společně najdeme příčinu a zvolíme směr, kterým se budeme ubírat. 

Harmonie v životě je možná pouze pokud jsme v rovnováze na všech úrovních. Holistický nebo-li celostní přístup je založen na vnímání osobnosti jako celku. Společně tedy budeme pracovat na všech oblastech. 

TĚLO

Zdravá a vyvážená strava. Správné postavení.  Kvalitní dech.

MYSL

Práce s myšlenkami. Pozitivní a chápavý přístup k emocím.

Propojení s naší hlubší podstatou. Smysl života. Meditace.

Nejsem doktor ani vševěda. Nehodnotím ani nesoudím.

Na Vaši cestě životem Vás pouze provázím, podporuji a pomáhám najít cestu k nevyčerpatelnému zdroji uvnitř Vás.

Ukazuji cestu - ale krok musíte udělat Vy sami.

Objednejte si soukromé setkání - Udělejte první krok k SEBELÁSCE.


Během naší práce vycházím z východních filozofií jako je ajurvéda ("věda o životě") a tradiční čínská medicína. 

CENA 

1 sezení (60 minut) - 800 Kč 

balíček 3 sezení - 2 000 Kč

Soukromé setkání probíhá v útulném ateliéru v srdci Vinohrad.